การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในชุมชนบางกะเจ้าเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

Publish Year International Conference 1
2021 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exSiriorn Anootthato, inนายทศพล อุมะมานิต, "DEVELOPMENT OF SHAMPOO PRODUCT FROM LOCAL HERBS IN BANG KA CHAO COMMUNITY FOR SUSTAINABLE ENHANCE INCOME AND LIFE QUALITY IMPROVEMENT IN COMMUNITY", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 15 ตุลาคม 2021, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย