การรับรู้การแสดงออกทางสีหน้า: การเปรียบเทียบการสกัดคุณสมบัติของคอขวด

Publish Year International Conference 1
2019 inนายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์, อาจารย์, "การรับรู้การแสดงออกทางสีหน้า: การเปรียบเทียบการสกัดคุณสมบัติของคอขวด", The 12th International Conference on Ubi-Media Computing (Ubi-Media 2019), 6 - 9 สิงหาคม 2019, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย