การผลิตเครื่องดื่ม Biogel จากสาหร่าย

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOnrumpa Jaikum , exWorapot Chanchuen , "BIOGEL BEVERAGE PROCESSING FROM ALGAL EXTRACTION", the 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46),October 5-7, 2020.,Ramkhamhaeng University, Thailand, 5 - 7 ตุลาคม 2020, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย