การจำแนกลักษณะพิเศษและคุณภาพเด่นของขยะพลาสติก จากเมืองท่องเที่ยวเพื่อการเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว กรณีศึกษา:จังหวัดจันทบุรี


แสดงความคิดเห็น

(0)