การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางโดยใช้สารละลายกรดและด่าง

Publish Year International Journal 1
2019 exChattrapon Koeipudsa, exYuwares Malila, inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improving tenderness of breast meat of spent-laying hens using marination in alkaline or acidic solutions", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 04, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 1-8