การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาสำหรับห้องเรียนรายวิชาหลักการแนะแนว

Publish Year International Conference 1
2020 inนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, exชาครีย์ เกิดสมบูรณ์, "The Development of Lesson Plan Based on CIPPA Model in Principles Course.", The 12th Asian Conference on Education (ACE 2020)., 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2020, Tokyo ญี่ปุ่น