ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของน้ำคั้นหยวกกล้วย