โครงการพัฒนากรณีการใช้ 5G เชื่อมโยงหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม