ระบบการตรวจสอบความสึกหรอของเครื่องมือตัดแบบเรียบไทม์ด้วยแมชชีนวิชั่นสำหรับการวัดโดยตรง

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายภคนันท์ วัฒนสินบำรุง , "A model approach for in-process tool condition monitoring in CNC turning using machine vision", International Journal on Interactive Design and Manufacturing, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, หน้า 1439-1456
Publish Year National Conference 1
2021 exภคนันท์ วัฒนสินบำรุง, exดร.ธรรมรัตน์ สมทอง, inดร.วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบสำหรับการตรวจสอบสภาพเครื่องมือตัดในกระบวนการตัดเฉือนโดยใช้วิชั่นซิสเต็ม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35, 20 - 22 กรกฎาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย