การออกแบบ สร้าง ทดสอบ เครื่องวัดความชื้นและปริมาณน้ำมันในเมล็ดชาน้ำมัน ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟาเรดย่านใกล้


แสดงความคิดเห็น

(0)