การสกัดดีเอ็นเอจากซีรั่มที่มีเม็ดเลือดแดงแตกเพื่อใช้ในการตรวจหาปรสิตในเม็ดเลือด Hepatozoon sp. & Ehrlichia sp. ด้วยเทคนิค PCR