เรือเก็บขยะในทะเลไร้คนขับ “Floating Trash Sweeper”

Publish Year National Conference 2
2022 inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษฎา สุริศรี, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาชนิดปริมาณและลักษณะของขยะทะเลบริเวณเกาะสีชังประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exธุวานนท์ มิ่งเจริญผล, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะลอยน้ำในทะเล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2021 inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เรือเก็บวัตถุลอยน้ำชนิดไอพ่น", Kasetsart University, 2021