การศึกษาสารสกัดจากพืชเพื่อยับยั้งโรคจากเชื้อรา Phytophthora และผลของสารสกัดต่อการสร้างสารอินทรีย์ระเหยในทุเรียน

Publish Year International Journal 1
2020 exChi Zhang , inนางสาวมินตา ชัยประสงค์สุข, อาจารย์, exAndre S. Chanderbali, ex Xinlu Chen , exJianyu Fu , exDouglas E. Soltis, ex Feng Chen, "Origin and evolution of a gibberellin-deactivating enzyme GAMT.", Plant Direct, ปีที่ 4, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า e00287-1-10