การควบคุมอิงแบบจำลองกระบวนการปรับพีเอชที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์และกรดแก่เป็นสายร่วมไตเตรต

Publish Year International Journal 3
2021 exSura Srisuddee, exMalinee Sriariyanun, exAtthasit Tawai, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exHesti Wijayanti, "Enhancement of PHB Production Process in a Fed-Batch Bioreactor Using Input-Output Linearization Technique with Optimal Setpoints", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 196-205
2020 exJedsada Chinprasit, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Model predictive control of vinyl chloride monomer process by Aspen Plus Dynamics and MATLAB/Simulink co-simulation approach", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 778, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 012080-1-10
2020 exAtthasit Tawai, exKanyarat Kitsubthawee, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exWeiming Shao, "Hybrid Control Scheme for Anaerobic Digestion in a CSTR-UASB Reactor System", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 213-223
Publish Year National Conference 1
2021 exSiriwatida Srirabai, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Application of Fault Detection and Diagnosis by Support Vector Machines (SVM) for a Vinyl-Chloride-Monomer Process", The 30th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2021), 6 - 7 พฤษภาคม 2021, นครราชสีมา ประเทศไทย