การควบคุมอิงแบบจำลองกระบวนการปรับพีเอชที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์และกรดแก่เป็นสายร่วมไตเตรต

Publish Year International Journal 6
2023 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSanti Bardeeniz, exMohamed Azlan Hussain, exPatamawadee Chomchai, "Explainable deep transfer learning for energy efficiency prediction based on uncertainty detection and identification", Energy and AI, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, เมษายน 2023, หน้า 100224
2023 exTawai, A., exSriariyanun, M., inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Optimization-based control strategy for a large-scale polyhydroxyalkanoates production in a fed-batch bioreactor using a coupled PDE-ODE system", Green Processing and Synthesis, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSanti Bardeeniz, exMohamed Azlan Hussain, exKanthika Vongvirat, exChayanit Chuay-ock, "Energy efficiency and savings analysis with multirate sampling for petrochemical process using convolutional neural network-based transfer learning", Energy and AI, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2023, หน้า 100258
2023 exSiriwatida Srirabai, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "FAULT DETECTION AND DIAGNOSIS BY SUPPORT VECTOR MACHINES: APPLICATION TO VINYL-CHLORIDE-MONOMER PROCESS", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2023
2021 exSura Srisuddee, exMalinee Sriariyanun, exAtthasit Tawai, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exHesti Wijayanti, "Enhancement of PHB Production Process in a Fed-Batch Bioreactor Using Input-Output Linearization Technique with Optimal Setpoints", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 196-205
2020 exAtthasit Tawai, exKanyarat Kitsubthawee, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exWeiming Shao, "Hybrid Control Scheme for Anaerobic Digestion in a CSTR-UASB Reactor System", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 213-223
Publish Year International Conference 1
2019 exJedsada Chinprasit, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Model predictive control of vinyl chloride monomer process by Aspen Plus Dynamics and MATLAB/Simulink co-simulation approach", 26th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2019), 30 - 31 ตุลาคม 2019, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2021 exSiriwatida Srirabai, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Application of Fault Detection and Diagnosis by Support Vector Machines (SVM) for a Vinyl-Chloride-Monomer Process", The 30th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2021), 6 - 7 พฤษภาคม 2021, นครราชสีมา ประเทศไทย