การใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมมะเขือ (Solanum melongena) เพื่อการพัฒนาพันธุ์การค้าและทนทานต่อสภาพร้อน แห้งแล้งและดินเค็ม