ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณการสั่นสะเทือนและสัญญาณเสียงของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CORRELATION ANALYSIS OF VIBRATION AND SOUND SIGNALS OF A GASOLINE-ENGINE CAR", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 67, มีนาคม 2020, หน้า 195-201
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CORRELATION BETWEEN VIBRATION SIGNALS AND SOUND SIGNALS OF A PERSONAL CAR WITH GASOLINE ENGINE", The Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2019), 11 - 13 พฤศจิกายน 2019, ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย