การพัฒนานาโนวัคซีนสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อทิลาเปียเลคไวรัสในปลานิล

Publish Year International Journal 5
2020 exMohammad Shamim Ahasan, exWilliam Keleher, exCem Giray, exBrenda Perry, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exPamela Nicholson, exLowia Al-Hussinee, ex Kuttichantran Subramaniam, exThomas B. Waltzek, "Genomic Characterization of Tilapia Lake Virus Isolates Recovered from Moribund Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)on a Farm in the United States", Microbiology Resourse Annoucements, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, มกราคม 2020, หน้า 1-2
2020 exKrzysztof Rakus, exMiriam Mojzesz, exMagdalena Widziolek, exNiedharsan Pooranachandran, exFelix Teitge, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exMagdalena Chadzinska, exDieter Steinhagen, exMikolaj Adamek, "Antiviral response of adult zebrafish (Danio rerio) during tilapia lake virus (TiLV) infection", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 2020, ฉบับที่ 101, เมษายน 2020, หน้า 1-8
2020 exMelba G. Bondad-Reantaso, ex BRETT MACKINNON, exHAO BIN, exHUANG JIE, exKATHY TANG-NELSON, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exVICTORIA ALDAY-SANZ, exMO SALMAN, exEDGAR BRUN, exIDDYA KARUNASAGAR, exLARRY HANSON, exKEITH SUMPTION, exMANUEL BARANGE, exALESSANDRO LOVATELLI, exAGUS SUNARTO, exNIHAD FEJZIC, exROHANA SUBASINGHE, ex?RNI M. MATHIESEN, exMOHAMED SHARIFF, "Viewpoint: SARS-CoV-2 (The Cause of COVID-19 in Humans) is Not Known to Infect Aquatic Food Animals Nor Contaminate Their Products", Asian Fisheries Science, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 74-78
2019 exจิดาภา แย้มเกษม, exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Evidence of potential vertical transmission of tilapia lake virus", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 42, ฉบับที่ "-", กันยายน 2019, หน้า 1293-1300
2019 exFelipe Pierezan, exSusan Yun, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exEsteban Soto, "Intragastric and intracoelomic injection challenge models oftilapia lake virus infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)fingerlings", Journal of Fish Diseases , ปีที่ 42, ฉบับที่ 9, กรกฎาคม 2019, หน้า 1301-1307
Publish Year International Conference 4
2020 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exPuntanat Tattiyapong, ex๋Jidapa Yamkasem, "Outbreak of Tilapia Lake Virus Disease (TiLVD) in central Thailand: A case report", The 19th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2020, 22 - 24 เมษายน 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, "UNDERSTANDING HOW TILAPIA LAKE VIRUS (TiLV) CAUSE DISEASE IN TILAPIA", Asian Pacific Aquaculture 2019, 18 - 21 มิถุนายน 2019, Chennai สาธารณรัฐอินเดีย
2019 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exPuntanat Tattiyapong, exJidapa Yamkasem , "Development and application of vaccine to prevent tilapia lake virus in tilapia", the 19th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, 9 - 12 กันยายน 2019, Porto สาธารณรัฐโปรตุเกส
2019 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "TILAPIA LAKE VIRUS (TiLV): A global challenge for tilapia aquaculture", Brazilian Association of Aquatic Animal Pathologists (ABRAPOA) , 3 - 4 ตุลาคม 2019, Sao Paulo City สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล