วิธีการประเมินและแนวทางการนำไปใช้การตรวจจับการแสดงตัวตนของเด็กสำหรับการทดสอบการชนรถใหม่ในอาเซียน

Publish Year International Journal 2
2020 exN. Abu Husain, exN. H. F. Ismail, exM. M. Baharuddin, exM. S. F. Mansor, exN. I. Mohd Zaki, exM. K. Abu Husain, exA. Ma’aram, exA. S. Wiyono, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Ahmad, exK. A. Abu Kassim, "Child Presence Detection: Assessment Methodology for ASEAN NCAP", Journal of the Society of Automotive Engineers Malaysia, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2020, หน้า 145-158
2019 exN. H. F. Ismail, exN. Abu Husain, exM. S. F Mansor, exM. M. Baharuddin, exN. I. Mohd Zaki, exM. K. Abu Husain, exA. Ma’aram, exA. S. Wiyono, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Ahmad, "Child Presence Detection System and Technologies", Journal of the Society of Automotive Engineers Malaysia, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 290-297
Publish Year International Conference 1
2019 exN. H. F. Ismail, exN. Abu Husain, exM.S.F Mansor, exM. M. Baharuddin, exN. I. Mohd Zaki, exM. K. Abu Husain, exA. Ma’aram, exA. S. Wiyono, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Ahmad, "เทคโนโลยีและระบบการตรวจจับการแสดงตัวตนของเด็ก", 4th International Conference on Sustainable Mobility (ICSM 2019), 20 - 21 พฤศจิกายน 2019, ฺBali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย