การสำรวจพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการวางแผนเกษียณอายุของรุ่นประชากร X และผลกระทบต่อรุ่นประชากรต่อไป", International Academic Conference on Business & Economic, Management and Finance, 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2020, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน