ความพอใจที่มีต่อนโยบายการจัดทำความตกลงการค้าเสรี

Publish Year International Conference 2
2020 inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Explaining Thailand’s trade policy preferences", International Academic Conference on Business&Economics, Management, and Finance (WEI-BEMF Barcelona 2020)., 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2020, บาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน
2020 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, "Are FTAs beneficial?: Thai people’s perspectives", International Academic Conference on Business&Economics, Management, and Finance (WEI-BEMF Barcelona 2020), 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2020, บาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน