การจัดการพันธุ์พริกซูเปอร์ฮอทให้มีผลผลิตสูงและการใช้เศษเหลือของพริกเป็นอาหารไก่เนื้อ