โครงการพัฒนามอเตอร์และระบบระบายความร้อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (เฟส 1)