การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 : การพัฒนาความคงตัวของเนื้อสัมผัสเจลลอดช่องในผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์ด้วยไฮโดรคอลลอยด์ (กลุ่มที่5)