สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสำหรับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งและการควบคุมการสร้าง biofilms ของเเบคทีเรียก่อโรคและการพัฒนาการนำส่งสาร

Publish Year International Journal 1
2019 exTawut Rudtanatip, exBoonyakorn Boonsri, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokpan Wongprasert, "Bioencapsulation efficacy of sulfated galactans in adult Artemia salina for enhancing immunity in shrimp Litopenaeus vannamei", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 94, ฉบับที่ -, เมษายน - สิงหาคม 2019, หน้า 90-98