การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งไทโรซิเนสขนองสารสกัดส่วนก้านใบและดอกปีบ