การวิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมีและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากคราม สายพันธุ์สกลนคร

  • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562

  • inนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์

  • inนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี