การจัดการวัชพืชตามระบบการปลูกอ้อยเพื่อมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน