การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและการค้าระหว่างประเทศ

Publish Year International Conference 4
2020 inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Resource Misallocation and International Trade: The Case of Thai Manufacturing Sector", SIBR 2020 (Osaka) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research , 3 กรกฎาคม 2020, osaka ญี่ปุ่น
2020 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Resource Misallocation in the Thai Manufacturing Sector in 2016", SIBR 2020 Osaka Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 3 กรกฎาคม 2020, โอซากะ ญี่ปุ่น
2019 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cultural Distance and the Foreign Direct Investment Attractiveness of Thailand: Evidence from Panel Data", WEAI’s 94th Annual Conference , 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2019, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2019 inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "The Relationship between International Trade and Resource Misallocation in the Thai Manufacturing Sector", 7th International Academic Conference on Economics, Business, Engineering and Social Sciences, 21 - 22 ธันวาคม 2019, Tbilisi จอร์เจีย