ผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารปลาดุกทีไม่มีปลาป่นต่อการเติบโตและการสะสมแร่ธาตุ

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ. ศรีน้อย ชุ่มคำ, exPetch Chaisirikul, "Effect of phytase enzyme supplementation in hybrid catfish (Clarias microcephalus X Clarias gariepinus) diet on growth performance, immunity and carcass quality.", Proceeding of The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production 2019 (TASP 2019) and The 2nd International Conference on Native Chicken 2019 (ICONC 2019) at Surasammanakhan Hotel, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. 9-12 July 2019. P 145-150., 9 - 12 กรกฎาคม 2019, นครราชสีมา ประเทศไทย