การยกระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ในการเรียนรู้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย