การเปรียบเทียบการฝึกเกมฟุตบอลสนามเล็กบนพื้นสนามหญ้าจริงและสนามหญ้าเทียมที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยา ปริมาณการเคลื่อนที่และทักษะที่ใช้