การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ในปลานิล