การตอบสนองของระบบหัวใจไหลเวียนเลือด การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจ และการใช้แหล่งพลังงาน ขณะออกกำลังกายในคนอ้วนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น