สารสกัดที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากน้ำหมึกของหมึกชนิดต่างๆ