โครงการพัฒนาออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและเปลี่ยนสถานะของเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว และการนำความเย็นเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์


แสดงความคิดเห็น

(0)