การทดลองประสิทธิภาพของยาลดไข้Pracetam?ต่อประสิทธิภาพการผลิตในเล้าคลอดและระดับแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสพีอีดีในนมน้ำเหลืองของแม่สุกร