“การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนที่ละลายได้ของโปรตีนแอนติเจนรีคอมบิแนนท์ rKU_Sej_LRR_2271 ผลิตจากเซลล์เจ้าบ้าน แบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล (อี โคไล)”