การพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างของผู้ก่อการร้ายใน 3 จชต

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2561-2564)

  • inดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล, อาจารย์

  • inดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี