แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับระบบทำความเย็นแบบดูดซึมพร้อมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน