การศึกษาลักษณะต่าง ๆ และการรักษาสายพันธุ์แท้เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด