การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "Abscisic acid induced an expression of late rmbryogenesis abundant (LEA) protein genes in maize (Zea mays L.) under drought stress", The Proceeding of the 3rd Kasetsart University Corn and Sorghum Research Project, 14 - 16 เมษายน 2008, เพชรบูรณ์ ประเทศไทย