บางปัญหาในวารสาร Fibonacci Quarterly และการจัดรูปของกรณฑ์

Publish Year International Journal 1
2018 exFedak, Ivan V., exBradie, Brian, exLai, Wai-Kai, exRisher, John, exBurnette, Charles, inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStadler, Albert, "ELEMENTARY PROBLEMS AND SOLUTIONS", FIBONACCI QUARTERLY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, หน้า 177-184
Publish Year International Conference 2
2018 exNuttakan Butwongsopha, inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Some problems in the Fibonacci Quarterly", The international Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium(I-KUSTARS 2018), 30 - 31 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exChonnikarn Sengaied, inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "On the denesting roots", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS 2018), 30 - 31 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย