การผลิตเซรัมสำหรับหน้าที่ประกอบด้วยสารประกอบฟินอลจากชานอ้อย