การพัฒนาส่วนผสมขนมอบปราศจากกลูเตนพร้อมใช้จากแป้งข้าวไทย

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exผศ.ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร , "Different Milling Methods: Physicochemical, Pasting and Textural Properties of Rice Flours", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 253-265
Publish Year National Journal 2
2019 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "ผลของวิธีการโม่ต่อสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105 และการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ปลอดกลูเตน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 311-325
2019 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "อิทธิพลของการโม่ต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ และการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบปลอดกลูเตน", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 81-92