การสร้างฐานข้อมูลในการกำหนดอัตลักษณ์ของเแป้งข้าวที่เหมาะสมสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บางชนิด


แสดงความคิดเห็น

(0)