การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยอย่างแม่นยำโดยเทคโนโลยีชีวภาพ

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2019 exดร. ปัทมา ศรีน้ำเงิน, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsmail Dweikat, "Colinearity of putative flowering gene in both sugarcane and sorghum", Euphytica, ปีที่ 215, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 65-1
2019 inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, exTanawan Promkhlibnil, exSakulrat Suwanno, exChanakan Laksana, "Isolation, characterization and expression of transcription factor ScDREB2 from wild, commercial and interspecific hybrid sugarcane in salinity condition", Journal of Plant Biotechnology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 97-105
2018 exนายนัฐพงษ์ แก้วจิว, exดร. ชนากานต์ ลักษณะ, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "Cloning and identification of salt overly sensitive (SOS1) gene of sugarcane", International Journal of Agriculture and Biology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 1569-1574