โครงการน้ำก่ำที่มีชีวิต

Publish Year International Conference 11
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSasithorn Jampai, exSumitta Mongkolget, exSurakrai Sunarak, exTawee Deera, "Caring Application for Bed – Bound Patient with the Physical Therapy and Herbs", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand., 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTawee Deela, exAdcharaporn Wongsricha, exNareerat Wongsrikaew, exNumpung Chaikaew, "Dysmenorrhea Relief Model with the Local Wisdom for Women in the Period of Reproductive Age", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand., 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 exPunvira Voeisarn, exJintana sangwong, exKwanruan Klakhayan, exTawan Kimyong, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact and Need to Solve Health Problem from Flood", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Expectations and Patterns of Teaching on the Master Degree of Public Health Programs (MPH), Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus(KUcsc.)", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTawee Deela, exJitlada wannathong, exJenjira Phukongchai, exChutima bupasiri, "Integration of Local Wisdom and Universal Science (LWUS) To Solve Diabetic Kidney Disease (DKD)", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuriya naosri, exChutima Phaitong, exPraewpairin Bubpan, exPrasert Krasordnok, exTawee Deela, "Promoting of Cognitive and Social Development in Early Childhood Related with English Language by the Community Participation", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTawee Deela, exThidaporn Poonsawang, exNarisara supaprom, exRujeechon puangsr, "Promotion of Thai Red-Checked Girls to Give Birth for Helping the Nation", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKwanruan Klakhayan, "Risk Factors for a Fall of Elders in the Si Songkhram District Nakhon Phanom Province", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYossakorn Penglao, exJaruwan Nueakhumeang, "The participatory using of herbs to detoxify chemicals in blood of agriculturists in Nam Kam River community", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTawee Deela, exSuriyu Srihata, exDuangruethai Lekla, exJirapong Wattanabu, "Therapy Model Integration for Drug Addiction with Herbs", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParintharad Punyamat, exSiraporn Sriworasa, exAunchana sirinaree, exTawee Deela, "Unwanted Pregnancy Solving Model of the Young Motherhood", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย