การศึกษารูปแบบจีโนไทป์ของยีนฮีทช็อคโปรตีนและผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อสมรรถภาพการผลิตในโคลูกผสมวากิว-กำแพงแสน วากิว-ลูกผสมบราห์มัน และ วากิว-ไทยโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน