การพัฒนาวิธีการมาตรฐานสำหรับตรวจสอบเชื้อ Xanthomonas vesicatoria ในเมล็ดมะเขือเทศ