กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวตั้งโดยใบพัดหมุนทำมุมต่อเนื่อง